Välkommen som egenanställd hos Cansolo!

Genom att registrera ett konto godkänner du  Cansolos – anställningsvillkor , som ligger till grund för ett anställningsförhållande som egenanställd mellan dig och Cansolo, samt att vi behandlar nödvändiga personuppgifter enligt vår Integritetspolicy . Dina personliga uppgifter registrerar du i portalen efter att du har skapat ett lösenord och loggat in på ditt konto. Du kan när som helst kontakta oss på po@cansolo.se om du har frågor gällande dina personuppgifter. Innan du kan fakturera behöver du registrera ett uppdrag i portalen där du specificerar  specifika villkor för uppdraget. När du registrerar ditt uppdrag  intygar du att din uppdragsgivare godkänner  Cansolos – Kundvillkor  samt  har godkänt att du fakturerar för ditt utförda arbete som egenanställd på Cansolo. Cansolos avgift utgår endast vid löneutbetalning (ingen löpande fast avgift) och baseras på den fakturerade summan exmoms.

Kontakta oss på info@cansolo.se  eller  08- 220 256 om det är något du behöver hjälp med eller undrar över!

Sign Up

 
Thank you for signing up!
We have sent an email to containing the invitation and a link to create your password.
Thank you for signing up!
Your mobile number {0} is registered. We have sent an invitation SMS to your registered mobile number.